Over het project 'Kruispunten'

Het muziektheaterproject Tijd bestaat uit een voorbereidend organisch proces met voedende interviews, lezingen en dialogen van de maker met publiek. Als eindpunt wordt de  muziektheatervoorstelling TIJD gecombineerd met een gerelateerde expositie bestaat uit deconstructies van het hele verhaal van het muziektheaterstuk TIJD waarbij elke onderdeel vanuit een ander blikveld een deelthema uitlicht.
Voor degene die de expositie en gekoppelde voorstelling gaat bezoeken geldt: "neem je tijd!"
Dit muziektheater art project 'kruispunten in je leven' en gaat over het proces van ouder worden, hoe we dat ervaren, wat we van het leven verwachten en wat we van het leven leren. Met daarbij onze verwachtingen, onze gevoelens en onze ervaringen.
Centraal staat het proces van ouder worden, hoe we dat ervaren, wat we van het leven verwachten en wat we van het leven leren. Met daarbij onze verwachtingen, onze gevoelens en onze ervaringen. Wat wil je doen in je leven? Ben je gelukkig? Wat zou je anders gedaan hebben? Wat wil je bereikt hebben als je op je sterfbed ligt? Existentiële vraagstukken van jou en mij. Centraal staat een holistische kijk op het leven.
Het project bestaat uit een voorbereidend organisch proces met voedende interviews, lezingen en dialogen van de maker met publiek en als eindpunt de expositie 'Kruispunten in je leven' in combinatie met de muziektheatervoorstelling TIJD. De expositie bestaat uit deconstructies van het hele verhaal van het muziektheaterstuk TIJD waarbij elke onderdeel vanuit een ander blikveld een deelthema uitlicht. 
Voor degene die de expositie en gekoppelde voorstelling gaat bezoeken geldt: "neem je tijd!".

Muziektheaterproductie
In 2009 geleden startte muziektheatermaker Ralph Kaper het schrijfproces van het muziektheaterstuk TIJD met zijn moeder Leen Kaper-van der Hoeven. Beiden werden ze geïnspireerd door de schilderijen van de beroemde Amerikaanse schilder Edward Hopper. Zo ontstond het idee om een selectie van zijn schilderijen als basis te gebruiken om het verhaal te bouwen. Leen bestudeerde Edward Hopper, analyseerde zijn schilderijen, schreef een aantal teksten en naaide een aantal kostuum onderdelen als voorbeeld. Telkens als Ralph bij zijn moeder op bezoek kwam wisselden ze ideeën uit over de verhaallijn, personages en kostuums.
Helaas kreeg Leen in 2010 een zware herseninfarct, waardoor ze eenzijdig verlamd werd en afasie kreeg waardoor ze niet meer in woordentaal duidelijk kon maken wat ze bedoelde. Zij vond het emotioneel om met het stuk bezig te zijn want het confronteerde haar dat ze dat allemaal niet meer kon. In die tijd trad de voormalige businesspartner van First Row Entertainment uit de firma en bracht Ralph nog een aantal oude producties opnieuw op de planken. Na 17 producties was het goed om even afstand ervan te nemen. De jaren daarna concentreerde Ralph zich vooral op het met Job Gerlings nieuw opgestarte KaperGerlings Instituut en de Samenlevingsacademie.
Sinds begin 2021 is Ralph weer begonnen met het componeren en schrijven van TIJD. Na het overlijden van Leen medio 2021 besloot Ralph dat het tijd was om het stuk af te schrijven en te produceren. Door de dood van zijn moeder medio 2021 besloot Ralph het stuk ook in te bedden in het reflectief project 'Kruispunten in ons leven' waar hij het dialoog opzoekt met het publiek en organisch de ervaringen, ervaringen en inzichten in het stuk verwerkt.

Verhaal 
Op jonge leeftijd verloor de 19e jarige Deborah haar ouders. Haar oma 'Madame' was haar voogd na overlijden van haar ouders en ze zou uit het fonds dat haar ouders voor haar hadden opgezet een fortuin beschikbaar krijgen als ze 21 zou worden. Ze ontmoette de jonge bankier Dennis en het was de liefde van haar leven. Op een dag maakte Dennis een boottocht met zijn vrienden en collega's en kwam nooit meer terug. Dat had een enorme impact in haar leven.
Er loopt een parallel in het verhaal. Deborah blikt terug als oudere vrouw wat voor impact dit in haar leven heeft gehad. Ook volgen we 'Madame' vanaf haar 19e waar ze een soortgelijke situatie meemaakte.
De verhalen van beide vrouwen komen elkaar op het kruispunt van hun levens.

Creatives
Script, teksten en muziek: Ralph Kaper
Bijdrage teksten en script: Leen Kaper-van der Hoeven (1927 - 2021 †)

Uitvoeringen
Worden nog gepland

Cast
Nog niet bekend